Effektiv vedligeholdelse af din ejendom med en fast vicevært

Mange boligforeninger vælger at lade en fast vicevært tilknytte ejendommen gennem et ejendomsservicefirma. Men hvad laver en vicevært egentlig – og hvorfor er en sådan god at have?

Din vicevært varetager daglig rengøring og vedligeholdelse af bygningen

Der er et vis trygheds skabende element forbundet med viceværtens arbejde. Når trappevask og øvrig rengøring af de fælles arealer varetages på jævnlig basis vil ejendommen aldrig komme til at fremstå nusset og snusket.

Når lyskilder – for eksempel lysstof rør i kælderen eller i opgange – skiftes så snart de er gået vil beboerne kunne føle sig trygge ved at der er nogen som tager hånd om vedligeholdelse af bygningen, og som altid er i nærheden. Og når den første sne falder kan du være sikker på at ejendommens fast tilknyttede vicevært står parat til at rydde, salte eller gruse såvel gården som fortovet foran ejendommen.

Viceværten hjælper i nødsituationer

En af viceværtens fremmeste funktioner i forbindelse med ejendomsservice er at hjælpe beboerne når der opstår akutte situationer. Det bør ikke være op til den enkelte beboer at skulle tage stilling til hvilken VVS mand der skal ringes til når et vandrør springer, eller om det er en slamsuger eller en autoriseret kloakmester som skal tilkaldes når faldstammen er stoppet. Uanset om der er tale om strømsvigt, vandskade eller rotte invasion skal der blot være eet telefon nummer som skal kontaktes – og det er viceværtens.

En vicevært bør have det rette netværk af håndværkere og autoriserede fagpersoner som kan rykke hurtigt ud og tage vare på akut opståede skader. Med en god vicevært på vagt kan du som ansvarlig for ejendommens drift og vedligeholdelse således sikre den mest optimale service – og bedst mulige begrænsning af skadernes omfang, til glæde for foreningens budget.

Du kan få et godt tilbud på vicevært service via Dahlin Ejendomsservice ApS – læs mere på https://dahlin-ejendomsservice.dk/vicevaert/.

No Comments

Leave a Comment